در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاورپوینت کوه اورست

پاورپوینت کوه اورست پاورپوینت کوه اورست

این پاورپوینت در16 اسلاید طراحی شده است در این پاورپوینت مطالبی از نحوه شناسایی بلند ترین قله،نام گذاری،مسیر های صعود،آماری از صعود های افراد خاص به این قله و سایر مطالب مفید و ارزنده در این پاورپوینت درج شده است که امید واریم رضایت شما مشتریان عزیز را جلب نمایید

قیمت این فایل 4800تومان می باشد

خرید آنلاین

نمونه شیت فتوشاپ کاربری در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ کاربری در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ کاربری در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه کاربری ( مشخص کردن تمام کاربری ها بارنگ های مربوط)همراه با لجنت ،عکس های مرتبط و تحلیلی از آن

سوات کامل کاربری

نقشه کاربری پیشنهادی وضع موجود و طرح جامع

جدول سطوح و سرانه استاندارد و وضع موجود همراه با مقایسه آنها و توضیحات لازم

نقشه بررسی قرارگاه های رفتاری و الگوهای فراغتی و رفتاری به همراه عکس های لازم

بررسی قرارگاه رفتاری ، و خدمات شهری (خرید و فراغت)

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را  مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4700تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

اطلاعات اقلیمی و عکس مرتبط با آن

اطلاعات هواشناسی و عکس های مرتبط با آن

سوات زیست محیطی

اطلاعات زمین شناختی

نقشه توپوگرافی محدوده با طرحی زیبا و خوانا همراه با لجنت و عکس

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4500تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ کالبدی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ کالبدی در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ کالبدی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه نظام دانه بندی به همراه لجنت ،عکس و توضیحات لازم

نقشه بلوک بندی

سوات کامل کالبدی

نقشه بررسی کیفیت ابنیه همراه با لجنت و عکس

نقشه قدمت ابنیه بناهای ثبت شده و ثبت نشده همراه با لجنت و عکس

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4500تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ دسترسی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ دسترسی در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ دسترسی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه دسترسی مراتب دسترسی به همراه لجنت و عکس های مرتبط با آن

حمل و نقل عمومی

اطلاعات ایستگاه های مهم همرا با نقشه های مبدا و مقصد ،زمان و مسافت سفر

جداول آمارگیری در زمان های اوج و غیر اوج محدوده از خیابان های منتهی به آن

نمودار های مالکیت وسیله نقلیه و هدف سفر

طرح های sketch up خیابان مجاهدین به سمت سبزه میدان

مقطع عرضی از گذر اصلی و فرعی خیابان مجاهدین

سوات دسترسی

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4400تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ ادراکی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ ادراکی در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ ادراکی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه نشانه ها و لبه ها که به دو صورت مشاهدات ناظر تعلیم یافته به همراه برداشت نقشه شناختی ساکنین در جدول های مرتبط با آن تهیه شده

نقشه گره ها و تعیین کردن آنها که به دو صورت مشاهدات ناظر تعلیم یافته به همراه برداشت نقشه شناختی ساکنین در جدول های مرتبط با آن تهیه شده

نقشه راه ها و دروازه ها  که به دو صورت مشاهدات ناظر تعلیم یافته به همراه برداشت نقشه شناختی ساکنین در جدول های مرتبط با آن تهیه شده

 سوات کامل ادراکی

همه ی نقشه های مذکور دارای عکس های با کیفیت مرتبط با خود هستند

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4400تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

دید های جاده ای محله به همراه عکس های مرتبط

دید پی در پی به همراه عکس های مرتبط

مسیر گردشگری به همراه عکس های مرتبط

دید کریدوری به همراه عکس های مرتبط

دید گسترده به محلات بلافصل و عناصر شاخص محله به همراه عکس های مرتبط

دید به عناصر طبیعی به همراه عکس های مرتبط

بررسی کیفیت بصری و ورودی ها به همراه عکس های مرتبط

دید گسترده به همراه عکس های مرتبط

سوات کامل بصری

 اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باش  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن  مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4300تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ حقوقی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ حقوقی در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ حقوقی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه مالکیت ابنیه به همراه لجنت و عکس های مرتبط با ابنیه

نقشه حرایم

سوات کامل حقوقی

نقشه محدوده فرادست به همراه عکس هایی از آن

طرح فرادست محدوده به همراه جزییات کامل

ااطلاعات به دست آمده کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را  مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4500تومان می باشد

نمونه شیت فتوشاپ اقتصادی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ اقتصادی در قالب فایل jpg نمونه شیت فتوشاپ اقتصادی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه قیمت ابنیه ، به همراه تقسیم بندی عمر بناها

تعیین نمودن محدوده تجاری و خدماتی به همراه عکس های مرتبط با آنها

سوات کامل اقتصادی

نقشه ابنیه متروکه به همراه عکس های آنها

نقشه طرح پیشنهادی برای مسیر گردشگری

توضیح جامع درباره خدمات گردشگری و پتانسیل های محدوده

لازم به ذکر است که تمامی نقشه ها دارای لجنت مرتبط با نقشه می باشند

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

قیمت این فایل 4300تومان می باشد