پاورپوینت کوه اورست

پاورپوینت کوه اورست

پاورپوینت کوه اورست

این پاورپوینت در16 اسلاید طراحی شده است در این پاورپوینت مطالبی از نحوه شناسایی بلند ترین قله،نام گذاری،مسیر های صعود،آماری از صعود های افراد خاص به این قله و سایر مطالب مفید و ارزنده در این پاورپوینت درج شده است که امید واریم رضایت شما مشتریان عزیز را جلب نمایید


نمونه شیت فتوشاپ کاربری در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ کاربری در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ کاربری در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه کاربری ( مشخص کردن تمام کاربری ها بارنگ های مربوط)همراه با لجنت ،عکس های مرتبط و تحلیلی از آن

سوات کامل کاربری

نقشه کاربری پیشنهادی وضع موجود و طرح جامع

جدول سطوح و سرانه استاندارد و وضع موجود همراه با مقایسه آنها و توضیحات لازم

نقشه بررسی قرارگاه های رفتاری و الگوهای فراغتی و رفتاری به همراه عکس های لازم

بررسی قرارگاه رفتاری ، و خدمات شهری (خرید و فراغت)

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را  مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

اطلاعات اقلیمی و عکس مرتبط با آن

اطلاعات هواشناسی و عکس های مرتبط با آن

سوات زیست محیطی

اطلاعات زمین شناختی

نقشه توپوگرافی محدوده با طرحی زیبا و خوانا همراه با لجنت و عکس

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ کالبدی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ کالبدی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ کالبدی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه نظام دانه بندی به همراه لجنت ،عکس و توضیحات لازم

نقشه بلوک بندی

سوات کامل کالبدی

نقشه بررسی کیفیت ابنیه همراه با لجنت و عکس

نقشه قدمت ابنیه بناهای ثبت شده و ثبت نشده همراه با لجنت و عکس

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ دسترسی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ دسترسی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ دسترسی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه دسترسی مراتب دسترسی به همراه لجنت و عکس های مرتبط با آن

حمل و نقل عمومی

اطلاعات ایستگاه های مهم همرا با نقشه های مبدا و مقصد ،زمان و مسافت سفر

جداول آمارگیری در زمان های اوج و غیر اوج محدوده از خیابان های منتهی به آن

نمودار های مالکیت وسیله نقلیه و هدف سفر

طرح های sketch up خیابان مجاهدین به سمت سبزه میدان

مقطع عرضی از گذر اصلی و فرعی خیابان مجاهدین

سوات دسترسی

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ ادراکی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ ادراکی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ ادراکی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه نشانه ها و لبه ها که به دو صورت مشاهدات ناظر تعلیم یافته به همراه برداشت نقشه شناختی ساکنین در جدول های مرتبط با آن تهیه شده

نقشه گره ها و تعیین کردن آنها که به دو صورت مشاهدات ناظر تعلیم یافته به همراه برداشت نقشه شناختی ساکنین در جدول های مرتبط با آن تهیه شده

نقشه راه ها و دروازه ها  که به دو صورت مشاهدات ناظر تعلیم یافته به همراه برداشت نقشه شناختی ساکنین در جدول های مرتبط با آن تهیه شده

 سوات کامل ادراکی

همه ی نقشه های مذکور دارای عکس های با کیفیت مرتبط با خود هستند

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

دید های جاده ای محله به همراه عکس های مرتبط

دید پی در پی به همراه عکس های مرتبط

مسیر گردشگری به همراه عکس های مرتبط

دید کریدوری به همراه عکس های مرتبط

دید گسترده به محلات بلافصل و عناصر شاخص محله به همراه عکس های مرتبط

دید به عناصر طبیعی به همراه عکس های مرتبط

بررسی کیفیت بصری و ورودی ها به همراه عکس های مرتبط

دید گسترده به همراه عکس های مرتبط

سوات کامل بصری

 اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باش  بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن  مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ حقوقی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ حقوقی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ حقوقی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه مالکیت ابنیه به همراه لجنت و عکس های مرتبط با ابنیه

نقشه حرایم

سوات کامل حقوقی

نقشه محدوده فرادست به همراه عکس هایی از آن

طرح فرادست محدوده به همراه جزییات کامل

ااطلاعات به دست آمده کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را  مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ اقتصادی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ اقتصادی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ اقتصادی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نقشه قیمت ابنیه ، به همراه تقسیم بندی عمر بناها

تعیین نمودن محدوده تجاری و خدماتی به همراه عکس های مرتبط با آنها

سوات کامل اقتصادی

نقشه ابنیه متروکه به همراه عکس های آنها

نقشه طرح پیشنهادی برای مسیر گردشگری

توضیح جامع درباره خدمات گردشگری و پتانسیل های محدوده

لازم به ذکر است که تمامی نقشه ها دارای لجنت مرتبط با نقشه می باشند

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باشد بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن را مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ تاریخی ، فرهنگی و هویتی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ تاریخی ، فرهنگی و هویتی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ تاریخی ، فرهنگی و هویتی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این فایل موارد زیر را در برمیگیرد که شامل:

نقشه های سیر تکوین ساختار شهر خرم آباد شامل :ساختار شهر در دوره های صفوی ،قاجار،پهلوی و معاصر

توضیحی جامع درباره اماکن مهم تاریخی محدوده

سوات تاریخی و فرهنگی

تعیین مکان های ثبت شده و ثبت نشده تاریخی

به همراه عکس های لازماز مکان های مورد نیاز شیت

 اطلاعات به دست آمده بسیار دقیق و حاصل پژوهش ها و بازید های میدانی است .از نظر کلی شیتی کامل و نایابی است در زمینه تاریخی ، فرهنگی و هویتی، که میتواند کمک شایانی به دانشجویان کند و هم چنین میتواند الگوی بسیار مناسبی برای بستن شیت ها باشد 

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


شیت فتوشاپ تاریخی،فرهنگی و هویتی

شیت فتوشاپ تاریخی،فرهنگی و هویتی

شیت فتوشاپ تاریخی،فرهنگی و هویتی

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت موارد زیر را در برمیگیرد که شامل:

نقشه های سیر تکوین ساختار شهر خرم آباد شامل :ساختار شهر در دوره های صفوی ،قاجار،پهلوی و معاصر

توضیحی جامع درباره اماکن مهم تاریخی محدوده

سوات تاریخی و فرهنگی

تعیین مکان های ثبت شده و ثبت نشده تاریخی

به همراه عکس های لازماز مکان های مورد نیاز شیت

 اطلاعات به دست آمده بسیار دقیق و حاصل پژوهش ها و بازید های میدانی است .از نظر کلی شیتی کامل و نایابی است در زمینه تاریخی ، فرهنگی و هویتی، که میتواند کمک شایانی به دانشجویان کند و هم چنین میتواند الگوی بسیار مناسبی برای بستن شیت ها باشد و اگر قسمتی از اطلاعات برایتان مفید است با توجه به اینکه فایل فتوشاپ است  میتوانید آنرا از شیت استخراج نمایید

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ ادراکی (دید و منظر)راهبردی با فرمت jpg

نمونه شیت فتوشاپ ادراکی (دید و منظر)راهبردی با فرمت jpg

نمونه شیت فتوشاپ ادراکی (دید و منظر)راهبردی با فرمت jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت تمامی قسمت بافت قدیمی خرم آباد شامل:پشت بازار، درب دلاکان،قلعه فلک الافلاک و.. میباشد.

 این شیت از نظر ادراکی محدوده را بررسی می کند. موارد بررسی شده شامل:

نقشه محلات و تفکیک آنها به همراه دید کریدوری 

نقشه گذرها که شامل:شریانی درجه یک و درجه دو، دسترسی،ورودی اصلی و فرعی به همراه عکس های مربوط به هر کدام و همچنین چندین طرح sketch up

تعیین کردن گره و لبه ها به همراه نقشه و عکس ، نقشه نشانه ها که همگی نشانه ها با توجه به اهمیت آنها در مقیاسی مناسب extrude شده اند.

 در کل یک شیت کامل در این زمینه ادراکی می باشد، برای کسانی که محدوده مورد مطالعه محدوده مذکور است یک پروژه کامل می باشد وهم چنین میتواند نمونه ای باشد تا شما را در قالب راهبردی برای تهیه شیت هایتان کمک کند. این شیت در قالب عکس با فرمت jpg تهیه شده است

اندازه شیت:100*70

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


نمونه شیت فتوشاپ اجتماعی راهبردی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ اجتماعی راهبردی در قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ اجتماعی راهبردی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت تمامی قسمت بافت قدیمی خرم آباد شامل:پشت بازار، درب دلاکان،قلعه فلک الافلاک و.. میباشد.

 این شیت موارد اجتماعی این محدوده را در برمی گیرد.که عبارتند از:

نمودارهای: میزان رفاه و رضایت،تعداد افراد خانواده،جنسیت افراد، درامد سرپرست

اطلاعات جمعیتی شامل:بعد خانوار ، تعداد خانوار، جمعیت مورد پیش بینی، نقشه تراکم جمعیت

تعیین کردن نقاط فعالیت های اجتماعی و عکس های مربوط به هر یک از آنها و تشریح چند مورد از آنها.

عکس هایی نیز برای قسمت هایی که نیاز به عکس دارند نیز فراهم شده اند. در کل یک شیت کامل در این زمینه اجتماعی می باشد، برای کسانی که محدوده مورد مطالعه محدوده مذکور است یک پروژه کامل می باشد وهم چنین میتواند نمونه ای باشد تا شما را در قالب راهبردی برای تهیه شیت هایتان کمک کند.

 

اندازه شیت:100*70

 

Resolution:160  pixels/cm  که بسیار بالاست

 

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

 

 لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد

 


پروژه کارگاه3 ( مطالعات حمل و نقل)

پروژه کارگاه3 ( مطالعات حمل و نقل)

پروژه کارگاه3 ( مطالعات حمل و نقل)

کارگاه 3 ( مطالعات حمل و نقل )

از نظر کلی یک پروژه کامل برای درس کارگاه3 ( مطالعات حمل و نقل ) دانشجویان شهرسازی می باشد فایل قابل ویرایش می باشد در صورت لزوم می توانید تغییرات دلخواه را روی آن اعمال کنید

محدوده مورد مطالعه باغ دختران خرم اباد می باشد و اگر محدوده مورد مطالعه شما متفاوت باشد با توجه به اینکه اطلاعات به دست آمده دقیق و با توجه به بازدید های میدانی صورت گرفته پس می توانید از بسیاری از اطلاعات آن  را با محدوده خود تطبیق دهید

این کارگاه شامل پنج بخش : شناخت ، مطالعات جمعیتی ، تحلیل ، مطالعات حمل و نقل ، طرح پیشنهادی در 81 اسلاید درقالب پاور پوینت می باشد

بخش شناخت شامل :مشکلات شهری ، محدوده در شهر، محدوده در منطقه ، نقشه های بروز رسانی ، قدمت ابنیه ، تعداد طبقات و.... می باشد

مطالعات جمعیتی شامل:مراکز جاذب جمعیت، تعداد افراد خانواده ، جنسیت افراد ، تعداد افراد خانواده ، درآمد سرپرست ، درصد مساحت کاربری می باشد

بخش تحلیل شامل : جدول سطوح و سرانه ، swot های اجتماعی و ساختاری ، اهداف کلان و خرد و راهبردهای مداخله می باشد

مطالعات حمل و نقل شامل : وضع کالبدی معابر، عرض معابر ، درجه بندی معابر ، آمار گیری عبور و مرور در زمان های مختلف روز ،swot های حمل و نقل عمومی و پیاده ، وضعیت سفر ،تعیین نقاط حادثه خیز ، بررسی تقاطع ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای یک پروژه کامل

طرح پیشنهادی شامل :تعریض و کف سازی و چندین طرح  sketch up پیشنهادی برای آنها و....


پروژه کارگاه2

پروژه کارگاه2

پروژه کارگاه2

 

پروزه مورد مطالعه محدوده باغ دختران خرم آباد می باشد . که در سه فصل 1-شناخت 2-تحلیل 3-طرح پیشنهادی تنظیم شده است ،که در فصل ها به موضوعات زیر پرداخته می شود :

در بخش شناخت به بررسی مسائل زیر می پردازیم :

معرفی شهر خرم آباد ،معرفی منطقه ، معرفی محدوده (شامل :1.وجه تسمیه 2. تاریخچه 3. ویزگی های اقلیمی می شود.)،مطالعات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی ،مشخصات بافت ، قدمت ابنیه ،تعداد طبقات ، کاربری اراضی ، نقشه بروزرسانی ،مطالعات جمعیتی (که خود شامل شش  بخش می شود که عبارت اند از:1.تعداد افراد خانواده 2.رنج سنی شاغلین 3.جنسیت افراد 4.افراد شاغل و نوع 5.رنج سنی شاغلین 6. درآمد سرپرست )،نقشه دسترسی ، توده و فضا ، محدوده بلافصل ، جداره و الحاقات ، درصد مساحت کاربری و سطوح ، جدول سطوح و سرانه .

در بخش تحلیل به بررسی مسائل زیر می پردازیم :

جدول وضع موجود و نیاز های محله ، ارزیابی سطوح و سرانه های موجود با سرانه های استاندارد ، جدول سوات ، جدول سوات از نگاهی جزئی تر شامل سوات اجتماعی ، سوات ساختاری و سوات بصری می شود ، نوع مداخله ، راهبردهای مداخله .

دارای 67 اسلاید می باشد  و نقشه های آن دارای لجنت و توضیحات مربوطه میباشد فایل در فرمت power point presentation پس در صورت نیاز میتوانید آن را ویرایش کنید